En af de store forskelle på en Scrum Master og en Agil Coach er, at hvor Scrum Master er en del af et teams hverdag, svæver en Agil Coach oppe over dagligdagen. Her er der et godt overblik og mulighed for et stort og bredt udsyn – dog ofte på bekostning af, hvordan dagligdagen faktisk fungerer. Men er det faktisk et problem? For sandheden er faktisk, at begge positioner har værdi, men de har også blinde vinkler.

Hvad er en Agil Coach egentlig?

af | 5. maj 2022

I vores sidste episode af “Scrum med mere” var emnet “Scrum Master eller Agil Coach“. Det tog vi op, fordi Scrum Master rollen er en ombejlet rolle, som mange har en holdning og relation til. Agil Coach har en særlig relation til Scrum Master, hvorfor vi startede med at se på lige præcis denne relation.

Hvad er en Agil Coach?

Der er mange holdninger til, hvad en Agil Coach er og hvilken baggrund en Agil Coach kan eller ligefrem skal have. Derfor starter vi lige med at beskrive, hvordan vi ser en Agil Coach.

En Agil Coach er ekstern

Først og fremmest er en Agil Coach en, der ikke har sin daglige gang i teamet. Det virker måske indlysende, men det er en af de ting, der er med til at skabe den største forskel mellem en Scrum Master og Agil Coach. For hvor Scrum Masteren har indgående kendskab til de daglige arbejdsgange og de sociale relationer i teamet, skal den Agile Coach enten forstå dem gennem Scrum Masterens udlægninger eller basere dem på observationer sammen med teamet. Men begge dele giver aldrig et fuldt billede af, hvordan teamet fungerer.

Det er både en begrænsning men også en fordel! For det giver mulighed for at se på teamet ud fra og oppe fra. Man kalder dette punkt for et “arkimedisk punkt” – en position, hvorfra man kan reflektere over det, man observerer uden, at man er en del af det observerede.

Fra de to positioner kan man se andre ting, som nemt fortaber sig i dagligdagens trummerum. Det er eksempelvis nemmere at se progression, når man står udenfor teamet. Det kan også være nemmere at få øje på traditioner, der bliver fastholdt uden nogen i teamet helt ved hvorfor. Ligeledes kan skæve eller usunde sociale relationer også være nemmere at se, fordi man ikke tager dem for givet eller er en del af dem i hverdagen.

En Agil Coach er erfaren

Erfaren er et sjovt ord, for det kan være værdiladet på mange forskellige måder. Erfaren kan betyde alt fra at man blot har prøvet det flere gange til at man ved lige præcis, hvordan den ged skal barberes og gør man det ikke på den måde, gør man det forkert.

For os er erfaren, at man har prøvet noget flere gange og derfor har flere situationer at relatere noget til. Man har både en større forståelse af, hvad der kan ske i en given situation og hvor sandsynligt det er, at netop dét sker. Med andre ord har man en mere nuanceret forståelse af udfaldsrummet for en given situation,

Helt lavpraktisk betyder det, at man er sværere at overraske eller overrumple i en situation. For man har sandsynligvis prøvet det før og ved, hvordan man bedst kan håndtere situationen, så man får det ønskede udfald.

En Agil Coach er energisk

Ikke energisk som en kanin med batterier i ryggen – men energisk på den måde, at man flytter sig hellere hen til der, hvor den, man skal hjælpe er, end at forvente, at alle kommer hen til en selv (og så skulle det gerne starte med “e” ligesom ekstern og erfaren).

Med Kirkegaards ord i ”Brudstykke af en ligefrem Meddelelse” (1859):

At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der.

Selvom den Agil Coach ved, hvor man skal ende, så dur det altså ikke, at man står ved målstregen og kalder. Man må som Agil Coach starte der, hvor Scrum Masteren og teamet er. Dét må og skal være udgangspunktet. Derfra kan man så sammen planlægge vejen hen til mål – og gå den sammen!

Nogle gange kan det endda ske, at man som Agil Coach må tilbage og hente Scrum Masteren og teamet igen, fordi de er gået i stå eller måske endda gået forkert! Det kræver god form rent mentalt at løbe retur og på afveje i en proces, som ellers gerne skulle være fremadskridende og progressiv proces.

En Agil Coach er IKKE ekspert

Alt i alt betyder det, at den Agile Coach ved, hvad målet er, har prøvet det før og har gode ben, så processen ikke går i stå.

Men det betyder ikke, at den Agil Coach kender den bedste vej i mål!

For selvom den eksterne erfarne Agile Coach betragter teamet og Scrum Masteren fra sit arkimediske punkt, så har den Agile Coach ikke indsigt i de konkrete og daglige dynamikker i teamet. Derfor kan den Agile Coach ikke påtage sig en ekspertrolle og berette til Scrum Masteren, hvad det korrekte er at gøre i en given situation eller hvordan Scrum Masteren med sikkerhed opnår dette eller hint i teamet.

Dét, den Agile Coach kan, er at hjælpe Scrum Masteren med at udvide udfaldsrummet: Hvilke andre handlemuligheder, er der? Hvordan kan målet ellers opnås? Hvilke faldgrubber kan der være?

Derefter kan den konkrete handling udtænkes i samarbejde med Scrum Masteren. Og eventuelt kan den Agile Coach også støtte Scrum Masteren i selve udførslen – måske endda overtage Scrum Masterens rolle, så Scrum Masteren kan se, hvordan det kan gøres, og finde tryghed i at kopiere den Agile Coachs fremgangsmetode, indtil  Scrum Masteren føler sig sikker til at finde sin egen måde at gøre tingene på.

Hvorfor er det så vigtigt?

Det er der et kort svar på: Magt. Hvem har magten til at definere og bestemme, hvad der er det rigtige at gøre? Og hvad der er det forkerte at gøre?

Problemet opstår, når den magt tildeles den Agile Coach, fordi vedkommende er “eksperten”. For når en Scrum Master gør det “rigtige” i en given situation, men udfaldet ikke er som ønsket, hvem er så ansvarlig? Det bliver Scrum Masteren, for hvis det “rigtige” ikke virkede, må det være fordi, det blev gjort forkert.

Men årsagen kan sagtens være, at det “rigtige” faktisk ikke er det rigtige at gøre i den givne situation. Der er nemlig ofte faktorer, der er skjult i de daglige arbejdsgange og relationer, som har afgørende betydning for, hvordan man opnår det ønskede resultat. Og disse faktorer er den Agile Coach nødt til at acceptere, at Scrum Masteren har et større og dybere kendskab til.

Derfor mener vi, at det er vigtigt, at slå fast, at den Agile Coach er en vejleder og underviser – ikke en ekspert, der ved bedst.

Er Agile Coaches så “bare” gode Scrum Mastere?

Nej, så simpelt er det ikke. For selvom det er nemt at tænke, at en erfaren Scrum Master med mange år på bagen, er en god Agil Coach, så kræver rollen som Agil Coach mere end blot erfarning.

Det kræver, at man har en større forståelse af og viden om agile og iterative arbejdsgange. Det kan være alt fra kurser og bøger til podcasts og twitter-diskussioner. Det vigtigste er, at man har forholdt sig aktivt til de værdier og begreber, der ligger bag at arbejde agilt og iterativt. At man forstår, hvad der bør være grundsten i et hvert team – samtidig med, at man ved, hvornår og hvorfor man skal bryde med netop disse grundsten.

Det er lidt som med tomater: Man er klog, hvis man ved, at tomat er en frugt. Men man er vis, når man ved, at den ikke skal i en frugtsalat. Det er ikke nok at vide noget – man skal også forstå, hvor den viden kommer fra og hvad den bygger på.

“Er du sikker på, at det stadig er en kat?”

En anden måde at beskrive det på er begrebet “flertydighedstolerance” og “flertydighedsintolerance”. De to begreber beskriver, hvor villig du er til henholdsvis at acceptere og ikke acceptere at noget skifter fra at være en ting til noget andet.

Man har målt det ved at præsentere forsøgsdeltagere for et ikonisk billede af en kat. Sådan et sort/hvid silhuet af en kat.

Sådan et som det her:

Billedet bliver så langsomt ændret til en hund: Først bliver halen hundeagtigt, så ørerne, halsen, kroppen og så videre. Spørgsmålet er så, hvornår man synes, at det begynder at ligne en hund mere end en kat?

Nogle deltagere siger ret hurtigt, at katten begynder at få hundetræk. De fleste begynder at blive overbevist om, at det er mere hund end kat, når der er ca. halvvejs en hund. Men nogle deltagere holder fast i, at det er en kat helt til det sidste – selvom de uden tvivl havde ment at det var en hund, hvis det var den, de havde set fra starten.

De førstnævnte deltagere er meget flertydighedstolerante. De accepterer hurtigt, at katten ændrer sig – og nogen gange for hurtigt, for det er jo faktisk stadig mest en kat.

De sidstnævnte er flertydighedsintolerante. De nægter at se på katten med andre øjne og holder fast i startpositionen – selvom det tydeligvis er en hund.

Øve, øve, øve

Det kunne være nemt at konkludere, at gode Agile Coaches så er flertydighedstolerante. Men så nemt er det ikke. For selvom det er en fordel at være villig til at acceptere, når noget ændrer sig, skal man også holde fast på trods af ændringer. Yderpunkterne skal vi undgå, men ellers er det ene ikke bedre end det andet.

Det vigtige er, at man er opmærksom på, hvornår man holder for meget fast og hvornår man bør holde mere fast end andre gør.

Og det er en evne som ikke kommer af sig selv. Den skal man øve, udfordre og strække hele tiden, så man lærer sin egen flertydighedstolerance at kende – både når man er for hurtigt og for langsom.

Dét kendetegner en Agil Coach: En veltrænet flertydighedstolerance og fleksibel flertydighedsintolerance.

Hvad er vi selv?

Som du måske ved, er vi to bag denne hjemmeside. Birte Laursen og Johannes Damsgaard-Bruhn. Det sjove er, at det kun er en af os, der er Agil Coach. Hvad den anden er, kommer der mere om lige om lidt.

Først den Agile Coach: Birte er en meget erfaren Scrum Master, som arbejder både som Scrum Master og Agil Coach. Hendes store erfaring gør, at hun kan hjælpe andre Scrum Mastere med afholde de forskellige events, så teamet bliver motiveret, engageret og produktivt. Hendes erfaring gør også, at hun kan give nye perspektiver på fastlåste situationer og hjælpe med at finde bedre løsninger.

Derudover har hun også et indgående kendskab til begreberne og værdier bag “Det agile manifest” og det at arbejde agilt og iterativt. Så hun ved også, hvornår tomaten skal med i salaten, om man vil.

Johannes er en anden fisk. Han har ikke erfaring som Scrum Master og kommer fra en helt anden verden. Han er uddannet psykolog med fokus på interaktion mellem mennesker og maskiner. Han har en teoretisk baggrund i virksomhedsteori og har gennem mange år arbejdet med at forene den teoretiske ramme med agile og iterative værktøjer, som Scrum. Derudover har han stor praktisk erfaring med at undersøge, understøtte og forandre arbejdsgange og de sociale relationer rundt om dem.

Man kan sige, at Johannes er en Agil Coach’ coach. Når den Agile Coach mangler handlemuligheder og udfaldsrummet virker for lille og rigidt, hjælper han med at undersøge, udforske og udvide det.

På retrospectives.dk og i vores podcasts knytter vi vores erfaring og viden sammen med det formål at gøre os selv klogere på, hvad der sker, når mennesker arbejder sammen i agile og iterative arbejdsgange. Og samtidig håber vi, at du også bliver klogere og finder inspiration til at gøre din hverdag mere agil og iterativ.

 

Har du hørt vores podcasts?

Vi laver to podcasts: “Alt om Scrum” og “Scrum med mere”. De passer perfekt til en gåtur, en opvask eller en god kop kaffe.

Nyeste indlæg på bloggen

Alle indlæggene finder du her

Sådan håndterer du sladder og brok i et ungt agilt og iterativt setup

Sådan håndterer du sladder og brok i et ungt agilt og iterativt setup

Sladder og brok definerer vi ofte som noget negativt. Noget, der skal undgåes og jo mindre, der er af det, jo bedre. Men sådan er det faktisk ikke helt. For sladder og brok har også et positivt element: Det kan være en sikkerhedsventil, der tager trykket af irritationer og frustrationer. Men bliver det for meget, kan det skade teamet. Målet er derfor tilpas sladder og brok i teamet – spørgsmålet er da, hvordan finder du den gyldne middelvej?

GULDKORN DIREKTE I DIN INDBAKKE

FÅ EN TJEKLISTE TIL
EFFEKTIVE MØDER

Få vores allerbedste guldkorn direkte i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores bedste tips og gode råd.

Tak! Du modtager nu en tjekliste direkte i din indbakke